Transparència

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us fem extensiva la informació següent:

En Construcció….